IMGL3358

  • المفردات: حصان – عنزة – حلزونة – لوز- خروف – نحلة – بقرة – سلحفاة – عنكبوت – حمامة – عصفور – عجل.
  • المفاهيم: مظاهر فصل الربيع – الحيوانات في فصل الربيع – ترتيب الأحداث – تكوين جملة من كلمات – اتباع إرشادات.
  • مهارات وأنشطة: التعبير عن الصور – مطابقة صورة لصورة – مطابقة كلمة لكلمة – توصيل خطوط – حصر أشكال كل حرف في الجزء – كتابة الحرف الناقص – كتابة مقاطع وكلمات الحرف الجزء.
  • الأحرف: العين، اللام والحاء.